Program for Bæredygtighed

Hos Naturecan sætter vi naturen i centrum for alt, hvad vi gør. Når alt kommer til alt, er vi afhængige af sunde økosystemer for alle vores behov - for mad og husly, energi og tøj, ren luft og vand og endda ren CBD-olie.

I takt med at konsekvenserne af klimaforandringer og andre miljøkriser bliver mere og mere reelle og katastrofale, føler vi, at vi alle har et ansvar for at handle nu. Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at minimere vores miljøbelastning og beskytte planeten for fremtidige generationer.

Klimaindsats - Hvad vi gør for at hjælpe

Naturecans indsats for bæredygtighed

Vi er CO2-neutrale

I 2022 blev Naturecan en officielt certificeret CO2-neutral virksomhed. Dette er en vigtig milepæl i vores bæredygtighedsrejse, og vi kunne ikke have nået det uden støtte fra vores loyale kunder. Takket være jer har vi været i stand til at støtte CO2-kompensationsprojekter rundt om i verden og helt fjerne vores CO2-fodaftryk.

CO2-neutral virksomhed

Hvad betyder CO2-neutralitet?

En "CO2-neutral" virksomhed er en virksomhed, der har en netto-nul CO2-udledning. Det betyder, at alle virksomhedens CO2-emissioner er blevet målt og reduceret til nul ved hjælp af en kombination af interne foranstaltninger og eksterne modregningsprojekter.

Hvordan er vi blevet CO2-neutrale?

Vores treårige rejse mod CO2-neutralitet har omfattet tre vigtige skridt:

1. Måling af vores CO2-fodaftryk

2. Reduktion af vores emissioner

3. Kompensation af alle resterende emissioner

Måling af vores CO2-fodaftryk
1. Måling af vores CO2-fodaftryk

Med hjælp fra ClimatePartner har vi målt alle de CO2-emissioner, som vores virksomhed genererer.

Reduktion af vores emissioner
2. Reduktion af vores emissioner

En række interne foranstaltninger har hjulpet os med at reducere vores emissioner betydeligt, herunder:

cbd fjernarbejde

Størstedelen af vores medarbejdere arbejder eksternt, hvilket reducerer de emissioner, der normalt forårsages af pendling og strømforsyning til store kontorer.

Vegansk CBD

Vi har arbejdet på at gøre 78% af vores produkter veganske, hvilket reducerer vores CO2-fodaftryk ved at mindske efterspørgslen efter animalske produkter.

cbd på verdensplan

Selv om vi leverer til over 200 lande verden over, har vi kun lagerhuse i seks lande for at reducere de emissioner, der skyldes strømforsyningen til disse faciliteter.

plantebaseret cbd

Vores CBD stammer fra hamp, som er kulstofneutralt. Det betyder, at den absorberer mere CO2, end der frigives under dyrkningen, hvilket reducerer vores CO2-emissioner.

Kompensation af alle resterende emissioner
3. Kompensation af alle resterende emissioner

Vi har elimineret alle andre emissioner, der blev genereret i 2021/22 (59.332 kg CO2), ved at støtte tre eksterne kompensationsprojekter:

Rene verdenshave

Rene oceaner, Plastic Bank, på verdensplan

rent drikkevand

Rent drikkevand, Kono, Sierra Leone

vindenergi

Vindenergi, den nordøstlige region, Brasilien

Rene oceaner, Plastic Bank, på verdensplan

Plastic Bank-projektet beskytter indirekte klimaet ved at forhindre, at plastik kommer ud i havet. Havet har en stabiliserende virkning på klimaet - det lagrer en fjerdedel af kuldioxiden i atmosfæren og opfanger over 90% af den varme, der skabes af drivhusgasser. Forurening, opvarmning og plastaffald kan alle have en negativ indvirkning på denne stabiliserende funktion.

Plastic Bank-projektet opfordrer folk i Haiti, Indonesien, Filippinerne og Brasilien til at indsamle plastaffald og bringe det til lokale indsamlingssteder, hvor de kan bytte det til penge, drikkevand, mad og endda skolepenge.

CO2-neutral virksomhed Naturecan
Rent drikkevand, Kono, Sierra Leone

Dette projekt reducerer kuldioxidemissioner og skovrydning ved at give lokalsamfund i Kono-regionen i Sierra Leone adgang til rent drikkevand. Husholdningerne i denne region bruger typisk træbrændsel til at koge og rense deres drikkevand, hvilket skaber CO2-emissioner (gennemsnitligt 10 000 tons om året) og er afhængig af fældning af træer, som opfanger kulstof fra atmosfæren.

Ved at samarbejde med lokalsamfundene om at genoprette og vedligeholde 57 brønde er dette projekt med til at sikre nem adgang til rent drikkevand og samtidig beskytte klimaet.

Naturecan CBD
Vindenergi, den nordøstlige region, Brasilien

Dette projekt reducerer kulstofemissionerne ved at etablere og drive 14 vindmølleparker i Brasiliens nordøstlige delstater Piauí og Pernambuco. Vindmølleparker er en ren, emissionsfri energikilde, som ikke indebærer afbrænding af fossile brændstoffer.

Den energi, som disse vindmølleparker skaber, vil hjælpe regionen med at reducere de kulstofemissioner, som den ellers ville have genereret, hvis den samme energi var blevet produceret fra fossile brændstoffer, og bidrage til landets vedvarende energiforsyning.

Bedst cbd

VI BRUGER CERTIFICERET ORGANISK HAMP

Naturecan organic hemp CBD

Protecting ecosystems

We source our CBD oil from certified organic hemp in Oregon, USA. Using organic farming allows us to reduce our environmental impact, as it uses no non-organic fertilisers and fewer chemical pesticides than conventional methods.

Naturecan CBD USA
cbd fra organisk hamp

Det gavner planeten ved at beskytte jorden mod nedbrydning, vandet mod forurening via afstrømning og organismer mod skadelige stoffer - hvilket igen kan føre til en betydelig forøgelse af biodiversiteten.

Men fordelene stopper ikke her.

Ved at holde jorden og de omkringliggende økosystemer sunde giver økologisk landbrug os også mulighed for at dyrke sunde hampplanter, der er fri for forurenende stoffer, og det hjælper os med at garantere renheden af vores CBD olie.

Få mere at vide om fordelene ved at bruge organisk hamp her.

Vi donerer £500 om måneden til World Land Trust

Afhjælpning af tab af biodiversitet og levesteder

World Land Trust er en international velgørenhedsorganisation, der beskytter de biologisk vigtigste og mest truede levesteder i verden.

Den blev grundlagt i 1989 og finansierer partnerorganisationer til at oprette reservater og yde permanent beskyttelse af levesteder og dyreliv.

Indtil nu har World Land Trust hjulpet med at sikre mere end 2,4 millioner hektar truede levesteder i 20 lande.

Læs mere om World Land Trust her.

world land trust biodiversity

Vores mål

Ved udgangen af 2023 har vi til formål at:

Naturecan sustainability goals

Vi vil også fortsætte med vores nuværende initiativer:

Naturecans bæredygtighedsinitiativer

MERE OM NATURECAN

Om os

Få mere at vide om vores engagement i produktkvalitet, kundesikkerhed og gennemsigtighed i forsyningskæden.

Hvem vi er

Mød holdet bag mærket - en blanding af eksperter med mange talenter fra hele verden.

Kvalitetssikring

Lær, hvordan vi skaber sikre CBD-produkter af høj kvalitet, og se vores analysecertifikater.

Testproces

Få mere at vide om vores strenge laboratorieprøvningsprocesser for alle CBD-produkter, der udføres af en tredjepart.