Cannabis lovligt i Tyskland: Hvorfor er det vigtigt?

cannabis tyskland

Skrevet af Georgia Chappell og anmeldt af Paul Holmes.

Fra 1. april 2024 har Tyskland sluttet sig til en voksende liste af lande der har legaliseret cannabis til brug for voksne. Denne vigtige ændring skyldes den tyske regerings erkendelse af at dens tidligere narkotikapolitik vedrørende cannabisforbrug var ineffektiv. Med over fire millioner tyskere i alderen 18 til 64 år der har brugt cannabis alene i det seneste år, og risikoen for uregulerede markeder der eskalerer, var den nye strategi med sociale klubber for cannabis nødvendig. Denne artikel undersøger de mangefacetterede årsager til denne lovændring og understreger dens betydning for folkesundheden, sikkerheden og den sociale retfærdighed.

Cannabis købt på det sorte marked er ofte forbundet med sundhedsrisici. Det kan være forurenet og indeholde et ukendt indhold af tetrahydrocannabinol (THC), hvis styrke brugerne ikke kan vurdere.

Derfor har den tyske regering slået til lyd for en ny narkotikapolitik. Den nye lov, som nu er trådt i kraft, er baseret på det tosøjlede nøglespørgsmålspapir der blev præsenteret af forbundsminister for sundhed Karl Lauterbach og forbundsminister for landbrug Cem Özdemir i april 2023.

Sundhedsminister Karl Lauterbach har været en af de vigtigste fortalere for denne lov og har understreget dens betydning for folkesundheden og sikkerheden. Beskyttelse af børn og unge er en central del af loven.

I begyndelsen af 2023 tog Tyskland et vigtigt skridt i retning af legalisering af cannabis til rekreativt brug. Målet var at legalisere rekreativ cannabis og skabe et reguleret marked for stoffet. Dette skridt er en del af en bredere tendens i flere lande til at revurdere og ofte lempe lovene omkring cannabis, både til medicinske og rekreative formål. Den tyske regerings beslutning er motiveret af folkesundhed, social retfærdighed og økonomiske overvejelser. Med disse liberale cannabislove er Tyskland nu på linje med lande som Malta og Luxembourg, der har nogle af de mest progressive politikker i EU.

Hvorfor bliver cannabis lovligt i Tyskland?

Den føderale regering er opsat på at bremse det illegale cannabismarked, kontrollere kvaliteten af cannabis gennem etablering af 'cannabisklubber', forhindre overførsel af forurenede stoffer og dermed bidrage til forbedret sundhedsbeskyttelse, gøre mere for uddannelse og forebyggelse og styrke beskyttelsen af børn og unge. Disse klubber vil sikre sikre distributionskanaler for forbrugerne med restriktioner på medlemskab og distribution for at kontrollere brugen.

Derudover giver lovgivningen voksne mulighed for at dyrke op til 3 cannabisplanter derhjemme til eget brug, med særligt fokus på regulering af tørret cannabis.

Her er årsagerne forklaret:

1. Folkesundhed

Hovedmotivationen for at legalisere cannabis er at forbedre folkesundheden ved at sikre sikkerheden og kvaliteten af cannabisprodukter og dermed reducere de sundhedsrisici der er forbundet med uregulerede markeder. Den nye lovgivning om "besiddelse af cannabis" har til formål at begrænse det illegale marked ved at etablere en juridisk ramme for besiddelse af cannabis til personlig brug, der beskriver den tilladte mængde og regler for hjemmedyrkning.

tyskland cannabis

2. Nedbringelse af kriminalitet

Lovgivningen har til formål at afvikle det sorte marked og reducere kriminalitet i forbindelse med narkotikahandel, så de retshåndhævende myndigheder kan fokusere på mere alvorlige lovovertrædelser og dermed øge sikkerheden i samfundet. Dette omfatter en klar juridisk holdning til 'besiddelse af cannabis' for at reducere ulovlig handel og besiddelse.

lovlig cannabis

3. Økonomiske fordele

Et lovligt og reguleret cannabismarked kan skabe arbejdspladser og generere skatteindtægter, hvilket giver regeringen ressourcer til at finansiere offentlige tjenester som uddannelse og sundhedspleje. Oprindeligt var der planer om at cannabis skulle sælges gennem 'licenserede butikker', men på grund af EU's modstand blev disse planer revideret. Der er dog håb om pilotprojekter, der skal teste salget af stoffet i nogle butikker, hvilket kan bane vejen for et reguleret marked der dækker både cannabisklubber og autoriserede detailbutikker.

legalisering cannabis

4. Social retfærdighed

Afkriminalisering kan reducere antallet af fængselsstraffe for cannabisrelaterede lovovertrædelser, som ofte rammer marginaliserede grupper uforholdsmæssigt hårdt, og dermed fremme en bredere social retfærdighed.

legalisering tyskland

Potentielle sundhedsfordele for befolkningen, skitseret af sundhedsminister Karl Lauterbach

1. Forbedret sikkerhedskontrol

Regulering sikrer at produkter testes og standardiseres hvilket hjælper forbrugerne med at træffe informerede valg og reducere indtaget af skadelige stoffer.

2. Adgang til medicinsk cannabis

Legalisering øger adgangen til cannabis til medicinsk brug, hvilket potentielt kan give lindring til patienter med kroniske smerter og visse psykiske lidelser. Dette lettes yderligere af fremkomsten af onlineapoteker som Mycannabis, der tilbyder en bekvem og diskret måde for forbrugerne at få adgang til en række cannabisprodukter på lovlig vis. Nylige lovændringer har forbedret adgangen til medicinsk cannabis betydeligt, bl.a. gennem omklassificering, receptpligtig adgang og særlige importtilladelser der giver alvorligt syge patienter mulighed for at bruge cannabis efter at have konsulteret en læge. German Cannabis Association støtter disse ændringer og er fortaler for forskning og folkesundhedspolitikker der gavner patienterne.

3. Forskning i folkesundhed

En juridisk ramme muliggør mere omfattende forskning i cannabis og øger forståelsen af dets fordele og risici, hvilket kan informere folkesundhedspolitikken. På trods af de potentielle fordele har der været stærk modstand fra politikere og forskellige medicinske foreninger mod legalisering af cannabis til rekreative formål. Men Tyskland har nu nogle af de mest liberale cannabislovgivninger i Europa, hvilket er en betydelig ændring der placerer landet på linje med lande som Malta og Luxembourg med hensyn til juridiske reformer, på trods af lægeorganisationernes bekymringer.

Overordnet set er Tysklands legalisering af cannabis designet til at forbedre den offentlige sikkerhed, støtte økonomisk vækst og fremme social retfærdighed. Det vil være afgørende at overvåge udviklingen for at opnå de forventede fordele for folkesundheden.

Hvornår bliver cannabis lovligt i EU?

Legaliseringen af cannabis i Den Europæiske Union (EU) er et komplekst spørgsmål under udvikling, hvor hvert medlemsland bevarer autonomi over sin egen narkotikapolitik. Fra 2024 varierer holdningen til cannabis betydeligt i regionen, hvor de fleste lande har delvis eller ingen legalisering, primært med fokus på medicinsk snarere end rekreativ brug.

Lande som Nederlandene har længe tolereret salg af cannabis i coffee shops, selv om det stadig er teknisk ulovligt. Spaniens cannabisklubber opererer i en juridisk gråzone, hvor privat forbrug og dyrkning er tilladt, men offentligt salg og brug er forbudt. I de senere år har Luxembourg annonceret planer om at blive det første europæiske land der fuldt ud legaliserer produktion og forbrug af cannabis men disse planer har været langsomme.

Tysklands nylige beslutning om at legalisere cannabis til rekreativt brug markerer en betydelig ændring og sætter et nyt benchmark i EU. Dette skridt kan påvirke andre lande og afspejle en gradvis tendens til at revurdere og muligvis lempe cannabislovene. Malta, som har legaliseret dyrkning og personlig brug af cannabis, viser også det gradvise skift i lovgivningen i retning af mere liberale politikker.

Men fuld legalisering i hele EU er stadig usikker. EU dikterer ikke selv nationale narkotikalove men giver en ramme for koordinering og bedste praksis for at minimere skader. Hvert lands tilgang til cannabis er påvirket af dets egne sociale, politiske og økonomiske faktorer. Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN) fortsætter med at overvåge og rapportere om udviklingen og det tyder på at ethvert skridt i retning af bredere legalisering vil kræve betydelige ændringer i den politiske konsensus blandt medlemsstaterne.

Fremadrettet er det sandsynligt at andre EU-lande nøje vil overvåge resultaterne af Tysklands legalisering - især dens indvirkning på folkesundheden, kriminalitetsraten og økonomien. Positive resultater kan tilskynde til lignende reformer i nabolandene, hvilket i sidste ende kan føre til en mere sammenhængende tilgang i hele EU.

I mellemtiden kan du opdage Naturecans CBD

Vækst på CBD-markedet

Markedet for CBD, som hovedsageligt bruges til velvære og medicinske formål som smertelindring og forbedring af søvnkvaliteten, har vist en bemærkelsesværdig vækst. Fra en beskeden værdiansættelse er det vokset betydeligt i de senere år, hvilket indikerer en stærk forbrugerefterspørgsel og et skift i offentlighedens opfattelse af cannabisbaserede produkter.

Lande der har udforsket et lovligt cannabismarked

Hvor er cannabis lovligt?

Afslutning

Den forventede vækst i salget af ikke-medicinsk cannabis i USA fra 2024 til 2028 anslås at være ca. 74 % og nå op på 35,1 milliarder dollars sammenlignet med 20,2 milliarder dollars i 2024. Disse skøn blev foretaget i juli 2023 af analytikere hos Statista Market Insights, baseret på legaliseringsstatus for cannabis i 11 lande på verdensplan.

I øjeblikket har USA den største markedsandel for ikke-medicinsk lovlig cannabis på verdensplan. Det forventes at vokse betydeligt og blive næsten syv gange større end Canada, som er det næststørste marked. Canadas marked er bemærkelsesværdigt, fordi rekreativ cannabis blev legaliseret i hele landet den 17. oktober 2018.

Tidligere i år sluttede Tyskland sig til en voksende liste af lande, der har legaliseret cannabis for voksne og tillader besiddelse og dyrkning til personlig brug fra 1. april 2024. Derudover forventes andre europæiske markeder som Holland og Spanien at opleve vækst i løbet af de næste fire år, som det fremgår af det vedhæftede diagram.

PREMIUM HØJ KVALITETS CBD. UDEN THC

Vores CBD olie er et bredspektret destillat med et ikke påviseligt indhold af THC på <0,01%. Den stammer fra certificeret organisk hamp fra USA. Alle produkter testes af uafhængige laboratorier for at sikre den højeste kvalitet og stabilitet.

CBD cremer

CBD Creme

CBD kapsler

CBD Kapsler

CBD olie

CBD olie

CBD salver

CBD Salver

CBD snacks

CBD snacks

CBD olie til dyr

CBD Til Dyr

CBD vingummier

CBD Vingummier

Referencer: