Hvordan udvinder man CBD olie?

Hvordan man udvinder CBD-olie

CBD er blevet utroligt populært i de seneste år og er nu bredt accepteret og anerkendt af forbrugere over hele verden. Men har du nogensinde undret dig over, hvor CBD olien kommer fra, og hvordan den udvindes fra cannabisplanten?

Dyrkning og høst

Allerede i starten af processen kommer vores industrihamp fra USDA-certificerede hampegårde (United States Department of Agriculture). Planterne dyrkes også fra certificerede organisk registrerede frø. Planterne gennemgår også statsligt krævede høsttests for at verificere afgrødernes styrke i et akkrediteret testlaboratorium.

Efter høsten tørres og opbevares biomassen i en klimakontrolleret bygning. Derefter formales den til en ensartet kornstørrelse, der er egnet til ekstraktion, inden den lægges i sække og returneres til klimakontrolleret opbevaring.

Råolie

Efter dyrkning og høst udfører vi udvindingen af biomassen på jorden. Dette sker normalt ved superkritisk CO2-ekstraktion. Ekstraktet opsamles, vejes og mærkes derefter. På dette tidspunkt er det vigtigt at fjerne mange af de forbindelser, der findes i planten, ved hjælp af en proces kaldet "vinterisering". Dette omfatter fjernelse af klorofyl, fedtstoffer, lipider og plantevoks.

Råolien skal nu gennemgå en filtreringsproces og testes på et akkrediteret testlaboratorium. Opløsningen behandles efterfølgende gennem et bulk-genvindingsinstrument for at fjerne eventuelle opløsningsmidler og koncentreres derefter. Der tages igen prøver af et ekstrakt, som analyseres for renhed og forurenende stoffer. Når resultaterne er bekræftet som værende "inden for specifikationerne", frigives produktet og sendes til destillation.

Råolie

Destillation

Når CBD olien er godkendt til forarbejdning, gennemgår den et forberedende destillationstrin, som fjerner uønskede flygtige komponenter fra olien. Olien gennemgår derefter en kromatografisk adskillelse ved hjælp af vores RotaChrom-teknologi. Hver forbindelse sorteres efter deres unikke kemiske profiler, og vi beholder kun de fraktioner, der har høj CBD og ikke påviselig THC og CBN.

CBD olien skal nu fjernes fra den opløsning, der blev brugt i det foregående trin. Dette gøres ved at fordampe eventuelle opløsningsmidler, der er anvendt, og gennemføre en sidste polering af olien inden den endelige destillation. Når CBD'en er blevet fuldstændig ekstraheret, foretages en sekundær destillation og raffinering.

Det sidste trin i denne proces er tilføjelsen af organisk MCT-olie (udvundet af kokosnød) som vores bæreolie. Vi vælger at bruge MCT-olie, fordi det forbedrer biotilgængeligheden af CBD (mængden af CBD, der kommer ind i blodbanen), og fordi det har en mild smag. Derfor kan du være sikker på, at vores CBD produkter hos Naturecan, herunder CBD olie, CBD kapsler, spiselige produkter med CBD, CBD hudpleje og meget mere, aldrig bruger isolater eller syntetisk materiale. Kun nogensinde naturlig, plantebaseret CBD.

Hvorfor er vores olie anderledes?

Det skyldes især vores RotaChrom-teknologi, som giver mange fordele (indsæt link til RotaChrom-siden). Selv om andre typer kromatografisk separation er nyttige, såsom HPLC og flash-kromatografi, kan de simpelthen ikke skaleres på industrielt plan. Det skyldes især, at de er for dyre og tidskrævende. Centrifugalpartitionskromatografiens effektivitet giver os en stor fordel i denne henseende.

Bæredygtighed er en af de vigtigste overvejelser for Naturecan, og produktionsprocessen for vores olie er ingen undtagelse. Andre typer kromatografi er afhængige af brugen af store mængder opløsningsmidler, som ikke blot skader miljøet, men også kan forurene destillatet. Vores RotaChrom-teknologi genbruger opløsningsmidlet gentagne gange, hvilket minimerer miljøpåvirkningen.

Hvorfor er vores olie anderledes?

Endelig er vores 6-trins testproces  en yderligere forskel på vores olie. Fra den første dyrkning til det færdige produkt betyder vores løbende kvalitetskontrol, at vi kan sikre renheden, kvaliteten og frem for alt sikkerheden af vores olie og de færdige produkter.